Tulajdonos változási – felújítási kisokos!

Amit jó tudni, ha lakást vásároltunk, vagy felújítunk egy társasházban.

 

Senki nem ellenség, de senki nem szereti, ha szükségtelenül zavarják a nyugalmát. Az új tulajdonos költözik egy új közösségbe, nem a közösség a tulajdonoshoz, ezért a helyi szokások betartása az új tulajdonosra nézve is megszívlelendő, még akkor is, ha nem mindennel ért teljesen egyet. Lakásvásárlás előtt, ezért érdemes nem csak a lakást megnézni, de előre érdeklődni a közösség összetételéről, a szomszédokról is!! 

Az első legfontosabb teendő, a közös költség fizetéséről a „0„-ás igazolás bekérése az eladótól.

 1. tulajdonos változás bejelentése közös képviselet felé, még a beköltözés előtt

 • tulajdonosi adatlap kitöltése
 • házirend elolvasása
 • társasházi számlaszám megkérése (a közös költség nem vállalkozási bevétel, erről számla kibocsájtása nem lehetséges. A számlát helyettesíti a befizetési bizonylat vagy a folyószámla egyenleg kimutatás), a közös költség fizetése banki átutalással a legpraktikusabb, a leg költséghatékonyabb. Az utaláshoz a név, a pontos cím (amire fizeti a költséget) megadása szükséges
 • lakás biztosítás kötés esetén a szerződés módosítása a Társasház biztosítása alapján. A közös tulajdon biztosítása benne van a Társasház biztosításába, így csak kiegészítő (érték-vagyon) biztosítás megkötése javasolt

 

2. bejelentkezni a gondnoknál,

 • leadni a telefonszámokat, elérhetőségeket
 • egyeztetni a postaládára, kaputelefonra írandó nevet
 • érdeklődni a használatba vehető (bérelhető) közös helyiségekről, szabad helyiség esetén a szerződés megkötéséről (sajnos mindenkinek nem jut pincehelyiség, mivel nincs annyi pince amennyi lakás, a pince nem eladható, nem átruházható, nem örökölhető)

 

3. átjelentéseket megtenni a szolgáltatók felé

 • (Díjbeszedő, Vízművek, Csatornázási művek, MVM, Főtáv)

 

4. lakás felújítással kapcsolatos kötelezettségek - ajánlások:

 • a munka megkezdése előtt érdeklődni a közös képviselőnél-gondnoknál a felújítással kapcsolatos teendőkről
 • a lépcsőházban jól látható helyen kiírni a felújítás kezdő-befejező időpontját
 • be kell tartani a házirend szabályait, általában hétköznap 8-18 óra között, szombaton 8-13 óra között lehet zajjal járó tevékenységet végezni. Vasárnap és ünnepnap semmilyen zajjal járó tevékenység végzése nem megengedett. (a „csak egy lyukat fúrok” is zajos tevékenységnek számít)
 • gondoskodni a felújítás során keletkező törmelék, szemét elszállíttatásáról (a társasház közös kukáiban csak háztartási szemét rakható, építési törmelék nem).
 • intézkedni, hogy a felújítást végző mesteremberek az általuk okozott szemetet a lépcsőházban és a felvonóban folyamatosan feltakarítsák,
 • bútorok-lomok közös területre való kipakolása tilos! A bútorok lomok elszállítása a tulajdonos kötelezettsége
 • a folyosókon tárolni tilos, megszegés esetén katasztrófavédelmi bírságot a tulajdonosnak kell megfizetni
 • a lakásban 7 cm-nél vastagabb falat bontani, átalakítani tilos, a falak bontásához -átalakításához statikusi szakvélemény, építési engedély beszerzése kötelező.
 • a helyiségek rendeltetésszerű használatának megváltoztatása, a megváltoztatáshoz közgyűlési jóváhagyás szükséges
 • a wc hátfal fix telibe csempézése nem ajánlott, közös tulajdonú vezetékrendszerhez a hozzáférés biztosítása a tulajdonos kötelezettsége. Javasoljuk bontható hátfal, illetve osztott hátfal kialakítását a könnyebb hozzáférés miatt
 • a fürdőszoba felújításánál a kádat úgy körbe csempézni, hogy a kád alján legyen szerelő nyílás, az esetleges ázások ellenőrzése végett
 • a kád alatti csőregisztert, a lakások radiátorait csak fűtési szezonon kívül lehet cserélni, mert a cseréhez a fűtési rendszer ürítése szükséges. Fűtési időszakban a rendszer leürítése fűtési problémákkal jár, levegősödés, fűtés kimaradása, ezért a teljes rendszer leürítéséhez a képviselet nem járul hozzá.

 

Kérjük ingatlan vásárlás esetén vegyék figyelembe ajánlásainkat, mert gyakorlati tapasztalataink szerint még mindig nagyon sokan nem járnak el kellő körül tekintéssel. Sajnos a hosszú ideig tartó felújítások miatt is nagyon sok konfliktus keletkezik, mindenki szeretne nyugodt, rendezett körülmények között élni, de ehhez szükséges, hogy tartsuk tiszteletebe egymást.