Abonyi u. 4

 

Helyrajzi szám: 32730

Adószám: 28338071-1-42

Bankszámla szám: 11714006-20064134

Lakások száma: 43

Emeletek száma: 4

Gondnok neve, elérhetősége: -

Biztosító: Generali Biztosító Zrt.

Kötvényszám: 9584007222400

Abonyi utca